Czy kontenery biurowe spełniają standard WT 2021 dla budownictwa?

Od 1 stycznia 2021 w budownictwie zaczynają obowiązywać nowe standardy dotyczące izolacyjności cieplnej budynków. Ma to związek z wdrażaną od wielu lat przez Unię Europejską polityką zwaną pakietem ustaw klimatycznych, która zobowiązuje poszczególnych członków do zmniejszenia zużycia energii, redukcji emisji dwutlenku węgla i wzrostu produkcji energii odnawialnej. Czy kontenery biurowe, które bardzo często stosowane są jako tańsza alternatywa dla tradycyjnych budynków mogą być obiektami energooszczędnymi spełniającymi nowe, wysokie wymagania?

Jakie zmiany od 2021 roku?

Wytyczne dotyczące izolacyjności cieplnej budynków zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ponieważ największe straty energii powodowane są przez ucieczkę ciepła przez ściany, strop, podłogę oraz okna i drzwi opracowano kilkuletni plan, w którym stopniowo zaostrzane są wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej tych przegród. Przy określeniu szczegółowych wymogów posłużono się przy tym współczynnikiem przenikania ciepła, którego definicja brzmi następująco:

Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)] określa ilość ciepła (wyrażonego w watach), która przenika przez przegrodę (na przykład ścianę, dach, okno, drzwi) o określonym polu powierzchni, gdy po obu stronach tej przegrody panuje wyrażona w jednostce temperatury różnica temperatur. Im mniejszy jest współczynnik, tym lepsza izolacyjność cieplna przegrody i tym mniejsze straty ciepła.”

Konkretne wartości tego współczynnika dla różnych przegród w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Jak widać od stycznia 2021 roku podniesiono o 3 setne współczynnik zarówno dla ścian zewnętrznych jak i dachu. Współczynnik dla podłogi pozostał natomiast na niezmienionym poziomie. Co ważne opisane powyżej zmiany będą obowiązywać dla wniosków o udzielenie pozwolenia na budowę złożonych po 31 grudnia 2020 roku. Inwestycje rozpoczęte w nowym roku, ale opierające się na pozwoleniu na budowę wydanym przed 2021 rokiem nie muszą dostosowywać się do tych zmian.

Energooszczędne kontenery

Tak jak już zostało powiedziane we wstępie kontenery biurowe, socjalne, mieszkalne, czy handlowe ze względu na niskie koszty i szybki czas realizacji stanowią bardzo często atrakcyjną alternatywę dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestycją w nowy lokal. Chociaż przy stawianiu tych przenośnych obiektów pojawiają się czasem wątpliwości, czy konieczne jest w tym przypadku uzyskanie pozwolenia na budowę (szerzej można o tym przeczytać np. w tym artykule) to warto zainwestować w energooszczędne rozwiązanie zgodne z przepisami prawa budowlanego, które pozwoli na zredukowanie przyszłych kosztów eksploatacji i ogrzewania kontenera.

Wiele producentów kontenerów biurowych jak na przykład ANGA kontenery dostosowało już swoją ofertę do nowych wymagań poszerzając gamę dostępnych produktów o rozwiązania oparte o nowoczesne energooszczędne materiały spełniające nowe wytyczne. Do uzyskania wymaganego rozporządzeniem współczynnika stosuje się w kontenerach materiały izolacyjne oparte przede wszystkim na poliuretanie. Jednym z nich jest stosowana jak element budowy ścian i dachu płyta warstwowa. Składa się ona ze sklejonych ze sobą dwóch cienkich arkuszy blachy, pomiędzy którymi znajduje się rdzeń zapewniający odpowiednią izolację. Dla przykładu płyta warstwowa z poliuretanowym rdzeniem o grubości 120 mm zapewnia współczynnik izolacyjności na poziomie U = 0,19 W/(m2*K) i może być z powodzeniem zastosowana jako element ściany energooszczędnego kontenera.

Zastosowanie grubszej i lepszej izolacji nie pozostaje bez wpływu na konstrukcję samego kontenera, a także w konsekwencji na jego cenę. Kontener spełniający wyśrubowane normy nowego rozporządzenia będzie z pewnością droższy od podstawowego modelu. Jednak zwiększony wydatek na początku inwestycji zostanie zrekompensowany obniżonymi kosztami eksploatacji kontenera i niższymi rachunkami za jego ogrzanie. Niższe zużycie energii to także mniejsza ilość emitowanych do atmosfery trujących związków, a w konsekwencji czystsze powietrze, którym wszyscy oddychamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *