Numer księgi wieczystej – jak znaleźć?

Księga wieczysta to nic innego jak “akta” danej nieruchomości, prowadzone w celu ustalenia jej stanu prawnego. Zakładaniem elektronicznych ksiąg wieczystych zajmują się Sądy Rejonowe właściwe dla miejsca położenia danej nieruchomości. Z treścią księgi wieczystej można się zapoznać online, aby to zrobić, należy posiadać jej numer.

Kiedy występuje zapotrzebowanie do zapoznania się z księgą wieczystą?

Zawsze, gdy mamy do czynienia z nabyciem nieruchomości. W praktyce oznacza to, że gdy chcemy kupić mieszkanie, dom czy działkę z rynku wtórnego, i chcemy mieć pewność, że dana nieruchomość jest wolna od zadłużenia czy też praw i roszczeń przysługujących osobom trzecim, powinniśmy zapoznać się z księgą wieczystą tej nieruchomości.

Zdarza się też, że chcemy nabyć grunt pod budowę domu, podoba nam się położenie terenu, ale nie możemy ustalić, kto jest jego właścicielem działki. W takim przypadku z pomocą przyjdzie nam księga wieczysta prowadzona dla tej nieruchomości.

Jeżeli już jesteśmy właścicielami posesji, to księga wieczysta prowadzona dla naszej własności chroni nas jako właścicieli i stanowi potwierdzenie nabytego przez nas prawa.

Jak znaleźć właściwą dla danej nieruchomości księgę wieczystą?

Z treścią interesującej nas księgi wieczystej można się zapoznać przez Internet. Aby uzyskać do niej dostęp, należy znać unikatowy numer, którym księga jest oznaczona. Numer ten składa się z 13 znaków połączonych ze sobą według schematu: ​​XXXX/XXXXXXXX/X. Cztery pierwsze znaki to kod Wydziału Sądu Rejonowego, który założył i prowadzi księgę (np. kod WA6M oznacza, że księgę prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa), osiem kolejnych cyfr to numer księgi wieczystej nadany w Sądzie, a ostatni znak to cyfra kontrolna. Jeśli znamy numer księgi wieczystej, możemy skorzystać z serwisu prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości (Ekw.ms.gov.pl) i tam bezpłatnie pobrać dokument do wglądu.

A skąd wziąć numer księgi wieczystej, jeżeli go nie znamy? Możemy go wyszukać w specjalistycznych wyszukiwarkach internetowych, które po wniesieniu opłaty pozwalają na uzyskanie numeru KW na podstawie adresu nieruchomości lub numeru działki – więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: https://ksiegi-wieczyste.org/jak-znalezc-numer-ksiegi-wieczystej-po-adresie-lub-numerze-dzialki/.

Jakie instytucje mogą nam pomóc w ustaleniu numeru księgi wieczystej?

Najbardziej logicznym pomysłem wydaje się zwrócenie do Sądu Rejonowego właściwego dla położenia danej nieruchomości. Musimy złożyć wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej w Wydziale Ksiąg Wieczystych tegoż Sądu Rejonowego. Ale nie tylko! Drugim, optymalnym rozwiązaniem jest Starostwo Powiatowe, a dokładniej Wydział Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej danego Starostwa Powiatowego. Tutaj musimy złożyć wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i budynków. W obu przypadkach należy wykazać interes prawny do nieruchomości, niestety, ale chęć zakupu danego mieszkania czy działki takim interesem nie jest.

Pamiętajmy, że jeżeli już dojdzie do korzystnej dla nas finalizacji inwestycji – koniecznie doprowadźmy do ujawnienia naszego prawa do danej nieruchomości w księdze wieczystej. Zaniechanie tego obowiązku może skutkować nałożeniem przez Sąd na nas (jako właścicieli) grzywny w wysokości od 500 do 10 000 zł. Na szczęście, grzywna jeszcze nie uiszczona może być przez Sąd umorzona w całości lub części w razie ujawnienia naszego prawa własności nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *