Jakie decyzje musisz podjąć przy wyborze betonu komórkowego do budowy domu?

Do budowy domu jednorodzinnego, zarówno przegród zewnętrznych, jak i wewnętrznych, warto jest wykorzystać beton komórkowy. Pozwala on na uzyskanie ścian charakteryzujących się wysoką izolacyjnością termiczną. Ma to szczególnie znaczenie w przypadku budynków, które mają lepiej chronić przed nadmierną utratą ciepła. Jednak w każdym przypadku, nie tylko dla obiektów energooszczędnych, wykorzystanie betonu komórkowego pozwoli na osiągnięcie oszczędności wykonawczych oraz eksploatacyjnych. Sprawdźmy, na co trzeba zwrócić uwagę przy wyborze betonu komórkowego do wznoszenia konstrukcji murowych?

Czym jest beton komórkowy?

Beton komórkowy powstaje z takich surowców jak piasek, woda, wapno, cement, gips i środek porotwórczy. Jego cechą charakterystyczną jest porowata struktura wewnętrzna. W procesie produkcji w masie powstają kuliste pory, w których zamknięte jest powietrze – świetny izolator. Szacuje się, że powietrze zajmuje nawet 60–85 proc. całkowitej objętości betonu komórkowego, dlatego wykonane z niego budynki wyróżniają się wysoką ciepłochronnością i niskim zapotrzebowaniem na ogrzewanie. Bloczki z betonu komórkowego cechuje także wysoka dokładność wymiarowa pozwalająca na wykorzystanie zaprawy cienkowarstwowej. Jest to kolejna gwarancja energooszczędności obiektu – cienka spoina zabezpiecza przed pojawieniem się podłużnych mostków cieplnych.

Jak wybrać odpowiedni beton komórkowy do wznoszenia ścian?

Po podjęciu decyzji o tym, że dom będzie wznoszony z betonu komórkowego pozostaje kwestia doboru gęstości materiału oraz szerokości przegrody. Dlaczego gęstość bloczków z betonu komórkowego jest istotna i powinna być rozpatrywana przy wyborze materiału przegrody?

Z gęstości, wynikają bezpośrednio inne właściwości fizyczne materiału. Beton komórkowy mający niską gęstość będzie miał najlepsze, niskie wartości współczynnika lambda – współczynnika przewodzenia ciepła. Takie odmiany betonu komórkowego bardzo dobrze sprawdzą się w budownictwie energooszczędnym, a nawet pasywnym. Bloczki niskich gęstości to elementy tworzące przegrody najlepiej izolujące termicznie. Drugim ważnym zagadnieniem są wymiary bloczków, ze szczególnym ukierunkowaniem na odpowiednią szerokość elementu. Dobór szerokości bloczków z betonu komórkowego powinien być uwarunkowany rodzajem przegrody (nośna, nienośna) oraz układem warstw przegrody tj. ilu warstwowe ściany chcemy wykonać. Dla uzyskania ścian zewnętrznych spełniających normy dla współczynnika U na rok 2021 trzeba wybrać bloczki o szerokości 48 cm i gęstości 350 kg/m3 lub elementy o szerokości 42 lub 48 cm i jeszcze niższej gęstości wynoszącej 300 kg/m3. Jeżeli natomiast zdecydujemy się na budowę przegrody ocieplonej mamy do wyboru dużo większy zakres gęstości i szerokości elementów z betonu komórkowego, które w równym stopniu pozwalają na wznoszenie budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *